ງວດປະຈຳວັນທີ່
5
2
6
0
1
ອອກຜົນລາງວັນ 21.00
ລາງພັດສາລະວັນ
ເລກ 5 ໂຕ 52601
ເລກ 4 ໂຕ 2601
ເລກ 3 ໂຕ 601
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 01
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 52
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
13 ກໍລະກົດ 2024 52601 2601 601 01 52
12 ກໍລະກົດ 2024 74418 4418 418 18 74
11 ກໍລະກົດ 2024 83750 3750 750 50 83
10 ກໍລະກົດ 2024 89020 9020 020 20 89
09 ກໍລະກົດ 2024 40399 0399 399 99 40
08 ກໍລະກົດ 2024 60563 0563 563 63 60
07 ກໍລະກົດ 2024 19074 9074 074 74 19
06 ກໍລະກົດ 2024 82729 2729 729 29 82
05 ກໍລະກົດ 2024 10667 0667 667 67 10
04 ກໍລະກົດ 2024 33007 3007 007 07 33
03 ກໍລະກົດ 2024 91465 1465 465 65 91
02 ກໍລະກົດ 2024 03338 3338 338 38 03
ລາງພັດສາລະວັນ