ງວດປະຈຳວັນທີ່
4
1
5
8
3
ອອກຜົນລາງວັນ 21.00
ລາງພັດສາລະວັນ
ເລກ 5 ໂຕ 41583
ເລກ 4 ໂຕ 1583
ເລກ 3 ໂຕ 583
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 83
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 41
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
23 ມິຖຸນາ 2024 41583 1583 583 83 41
22 ມິຖຸນາ 2024 73272 3272 272 72 73
21 ມິຖຸນາ 2024 67000 7000 000 00 67
20 ມິຖຸນາ 2024 15837 5837 837 37 15
19 ມິຖຸນາ 2024 60409 0409 409 09 60
18 ມິຖຸນາ 2024 27061 7061 061 61 27
17 ມິຖຸນາ 2024 71280 1280 280 80 71
16 ມິຖຸນາ 2024 37909 7909 909 09 37
15 ມິຖຸນາ 2024 95666 5666 666 66 95
14 ມິຖຸນາ 2024 41036 1036 036 36 41
13 ມິຖຸນາ 2024 94924 4924 924 24 94
12 ມິຖຸນາ 2024 59610 9610 610 10 59
ລາງພັດສາລະວັນ